Cookiebeleid van SBV Excelsior

Intellectueel eigendom, privacy statement en cookiebeleid

COPYRIGHT

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Excelsior Rotterdam. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Excelsior Rotterdam.

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Excelsior Rotterdam niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Excelsior Rotterdam is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of (on)bereikbaarheid van de site.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Excelsior Rotterdam geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Excelsior Rotterdam verwerkt de persoonsgegevens die aan Excelsior Rotterdam verstrekt worden, bijvoorbeeld bij het invullen van een (web)formulier, of als u meedoet aan een (online) actie of een actie op de pagina’s van de sociale netwerken van Excelsior Rotterdam. Het gaat dan om gegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens en overige gegevens die door u worden verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen in ons bestand en worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan Excelsior Rotterdam heeft verstrekt.
Excelsior Rotterdam zal uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij
– de doorgifte geschiedt aan een door Excelsior Rotterdam voor de in dit beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Excelsior Rotterdam een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
– Excelsior Rotterdam op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.  

Cookiebeleid

Sbvexcelsior.nl / ExcelsiorRotterdam.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op het apparaat waarmee u de website bezoekt, wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Excelsior Rotterdam maakt gebruik van analytische cookies en advertentie cookies. Ook kunt u via onze websites content op social media delen. In het kader daarvan plaatsen derden, zoals Facebook, Twitter en Google cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende instellingen te kiezen.

ANALYTISCHE COOKIES

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website, hiermee kunnen we het gebruik van onze website verbeteren en de beleving optimaliseren.
Deze website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics, een webanalyse-service welke wordt aangeboden door Google Inc. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Kijk voor meer informatie omtrent de cookies van Google Analytics en voor het uitschrijven hiervan op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

ADVERTENTIE COOKIES

Onze website laat zowel promoties van onszelf als promoties en advertenties van derden zien. Ook op websites van derden kunnen advertenties van ons getoond worden. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies, Google Adwords en Facebook Custom Audiences. Deze cookies en tools maken het mogelijk dat wij kunnen bijhouden welke advertenties u al heeft gezien en hoe vaak u deze heeft gezien. Hiermee kunnen we voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt. Ook wordt er bijgehouden op welke advertenties er is geklikt en of er bestellingen plaats hebben gevonden en/of (web) formulieren zijn ingevuld, nadat er op deze advertentie is geklikt.
Meer informatie daarover wat Google met opgeslagen data doet, vindt u hier. Meer informatie daarover wat Facebook met opgeslagen data doet, vindt u hier.

SOCIAL MEDIA

U kunt via onze website content via social media delen en promoten. De desbetreffende buttons werken omdat social media bedrijven hiervoor cookies of tools plaatsen. Voor deze cookies of tools gelden de privacy statements van de social media bedrijven. U kunt deze hier vinden:
Twitter
Instagram
Youtube
Let op: de inhoud van de privacy statements kan door de derde worden gewijzigd.

COOKIES VERWIJDEREN

Cookies kunnen op elk moment verwijdert worden of geplaats worden. Het is mogelijk om uw toestemming op een later moment in te trekken of op een later moment alsnog toestemming te geven. Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen voor het plaatsen van de niet functionele cookies en de niet functionele cookie verwijdert wat is geplaatst, zal bij een nieuw bezoek aan onze website opnieuw om uw toestemming worden gevraagd. Het verwijderen van cookies kan door de geschiedenis te wissen in de internetbrowser.