Playing for Success

Playing for Success is een naschools programma voor leerlingen die minder presteren dan ze kunnen. Bijvoorbeeld doordat ze niet gemotiveerd zijn of een negatief zelfbeeld hebben. We richten ons op kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Playing for Success neemt deze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het stadion van Excelsior. Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Denk aan interviews met spelers, het budgetteren van een voetbalteam of het berekenen van de oppervlakte van het voetbalveld. Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; ze dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen.

Programma

Leerlingen komen 12 weken lang eenmaal per week naar het stadion van Excelsior voor een bijeenkomst van ruim twee uur. De bijeenkomsten vinden plaats na school. De groepen bestaan uit maximaal 16 leerlingen, afkomstig van verschillende scholen uit Rotterdam. Een ervaren leerkracht zorgt voor de ondersteuning. Stagiaires worden als mentor ingezet om de kinderen te begeleiden en te stimuleren.
Voordat de leerlingen starten met Playing for Success, worden eerst hun leerdoel en leerbehoefte vastgesteld. Tijdens het traject worden de ontwikkelingen, die het kind doormaakt, gerapporteerd en doorgesproken met het kind. Hierna worden de vorderingen in een persoonlijk gesprek teruggekoppeld aan de school.

Voor meer informatie:
Leercentrummanager Mark Weel
e-mail: m.weel@playingforsuccess.nl