Excelsior Street League

De Excelsior Street League is een straatvoetbalcompetitie tussen verschillende wijken waarbij het niet alleen draait om de sportieve prestaties van het team, maar juist om de maatschappelijke doelen. De jongeren leren tijdens de competitie wat het betekent om te winnen, te verliezen en om samen te werken. Een essentieel onderdeel is het Bonus / Malus systeem. Twee derde van alle competitie punten zijn te verdienen door niet wedstrijdpunten. Er worden Bonus / Malus punten toegekend voor Fair Play en goed gedrag voor, tijdens en na een wedstrijd. Hierbij worden niet alleen de teamspelers maar ook de omstanders beoordeeld. Ook worden er punten toegekend voor positief gedrag tijdens clinics, thema avonden en voor positieve bijdragen als de buurtbijdragen en het bijhouden van de websitepagina’s van het wijkteam.

Thema avonden vervullen een belangrijke educatieve rol binnen het Street League project. Er worden verschillende thema avonden aangeboden. De thema’s staan in direct verband met de pijlers van de stichting. Deze peilers zijn sport participatie, gezondheid, re-integratie, educatie en veiligheid.