Nieuwjaarstoespraak Ferry de Haan en Bob de Lange

7 januari 2020

Algemeen directeur Ferry de Haan en voorzitter Bob de Lange hielden vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie de nieuwjaarstoespraak, waarin ze terugkeken op het afgelopen jaar en uiteraard vooruitkeken naar de toekomst. Hieronder de volledige tekst van deze toespraak:

Goedenavond,

Langs deze weg wil ik u namens bestuur, directie en medewerkers van Excelsior allen van harte welkom heten en u vanaf deze plek een gezond, gelukkig en zowel sportief als zakelijk succesvol 2020 toewensen.

Deze speech zal dit keer een ‘duo presentatie’ worden. Onze voorzitter Bob de Lange zal na mijn verhaal doorgaan met een toelichting over de financiën, de ambities van de club en specifieker: de stadionontwikkeling.

2019 was eigenlijk een teleurstellend jaar in vergelijking met de mooie jaren die we hiervoor hebben mogen meemaken. Uiteraard bracht ook 2019 mooie momenten en ontwikkelingen met zich mee, maar het sportieve jaar, waar het bij een betaald voetbal organisatie over moet gaan, was er een om snel te vergeten. Vooruitkijken en leren van de teleurstellingen is het devies voor 2020.

Helaas zijn ons in 2019 ook weer een aantal mensen met een Excelsior hart en verleden ontvallen, waaronder oud-spelers Arie den Hertog, Thijs Kwakkernaat, Jan Coenen en Arie Delwel, en oud-trainer Sandor Popovics. Graag zou ik een kort moment van stilte willen vragen om een ieder die ons is ontvallen te herdenken.

Het seizoen 2018-2019 was een moeizaam seizoen waarin het uiteindelijke resultaat niet strookte met de kwaliteit van de selectie. In het begin waren er de complimenten over het vertoonde spel, maar kregen we niet altijd wat we verdienden.

Na de winter was het verval er helaas met als dieptepunt dat onze hoofdtrainer, Adrie Poldervaart, zelf zijn contract inleverde in de hoop dat wij als club het tij konden keren. Een dieptepunt in de historie van onze club, maar zeker ook een persoonlijke teleurstelling. Met nog zes wedstrijden te gaan wilden we het zogenaamde ‘schokeffect’ bewerkstelligen en viel de keus op Ricardo Moniz om de moeilijke klus te klaren.

Er was een schwung waarneembaar en de laatste twee reguliere competitiewedstrijden werden gewonnen, maar we werden wel voor het eerst in vijf jaar veroordeeld tot het spelen van play-offs. Een ieder weet hoe die zijn afgelopen. Eén les moet zijn dat je in die wedstrijden geen off day mag hebben en die hadden we collectief in Waalwijk, waarna we in de return alsnog kansen genoeg kregen om in ieder geval een verlenging af te dwingen. Eén verdedigende fout bracht ons naar de Keuken Kampioen Divisie en dat is na vijf jaar een teleurstelling die nog steeds voelbaar is.

Dat teleurstelling plaats moet maken voor ‘revanche’ mag geen verrassing zijn. Maar dat het een ‘makkie’ zal zijn om zo maar weer even terug te keren, daarvan is naar ik aanneem nu wel duidelijk dat dat zonder een gezonde dosis strijd, passie en beleving niet het geval zal zijn.

De eerste seizoenshelft is een helft van uitersten en zelfs tijdens wedstrijden zijn de verschillen groot. Dat er kwaliteit genoeg is om bovenin mee te doen, staat buiten kijf, maar dat alleen is niet genoeg. We zullen stabieler moeten presteren om minstens mee te mogen doen aan diezelfde play-offs om onze grote teleurstelling om te zetten in een nieuw begin.

Een positief punt is dat we Jerdy Schouten konden verkopen aan Bologna. Allereerst een geweldige stap voor hemzelf, maar ook een compliment aan een ieder die daaraan heeft bijgedragen, omdat zo onze investering binnen een jaar ruimschoots is terugverdiend. Dit model moet de basis zijn voor onze toekomstige investeringen die we willen doen in onze jeugdopleiding, scouting en selectie.

Ieder jaar kan ik vertellen dat onze opleiding mooie stappen vooruit maakt, vaak gaat dat gepaard met de verkoop van jeugdspelers. Dit keer is dat niet zo, maar wel hebben twee spelers een contract bij de eerste selectie verdiend. Dit is toch waar je als club voor opleidt. Daarom zal een belangrijk onderdeel van onze toekomstplannen zijn dat de extra gegeneerde inkomsten ook richting onze opleiding gaan om daar nog meer maatwerk te kunnen leveren, en zo de kinderen en trainers betere voorwaarden te kunnen bieden.

Ons vrouwenteam Excelsior Barendrecht maakt, ondanks de stand op de ranglijst, nog steeds mooie stappen vooruit. Aan het begin van het seizoen heeft hoofdtrainer Richard Mank zijn contract met twee jaar verlengd wat stabiliteit geeft. Een ander mooi voorbeeld van de stappen die gemaakt worden, is dat Iris van Bokhoven haar debuut heeft gemaakt in het Nederlands Elftal O17. Als wij met ons vrouwenelftal deze stappen kunnen blijven maken, dan zal de ranglijst er in de komende seizoenen zeker anders uit gaan zien.

Onze samenwerkingspartner BVV Barendrecht heeft aangegeven dat het niet verder zal gaan met het gezamenlijke vrouwenelftal en dat heeft ons doen besluiten volledig zelfstandig verder te gaan. Dit zal zeker de nodige organisatorische consequenties hebben, maar wij hebben alle vertrouwen dat dit op een soepele wijze zal worden ingevuld. Tevens zal de samenwerking op het gebied van meisjesvoetbal met Sportclub Excelsior steviger worden, zodat de ‘leerlijn’ in de toekomst gelijk zal zijn als die bij onze eigen jeugdopleiding.

Ook in het vrouwenvoetbal is geld een bepalende factor en dankzij de steun van de sponsoren van het vrouwenvoetbal kunnen wij de randvoorwaarden voor de vrouwen hopelijk beter gaan invullen. Vanaf deze plek wil ik Barendrecht alvast bedanken voor de samenwerking in de afgelopen twee en half jaar en uiteraard gaan we er komend half jaar alles aan doen om deze mooie samenwerking op positieve wijze af te sluiten.

Op het commerciële vlak kregen we in 2019 ook een domper te verwerken. Wouter Gudde kreeg een mooie uitdaging aangeboden in Groningen en vertrok na negen mooie en succesvolle jaren. Vanaf deze plek wil ik Wouter nogmaals bedanken voor zijn inzet voor onze mooie club.

We mogen ons gelukkig prijzen dat deze positie snel kon worden ingevuld door Daan Bovenberg, waarmee we weer een meer dan capabele commercieel directeur hebben. Dat hij niet met zijn neus in de boter is gevallen, mag duidelijk zijn. De degradatie betekent immers op alle vlakken, maar zeker ook commercieel gezien, het nodige voor een club.

Dat we de laatste jaren enorm gegroeid zijn en dat de betrokkenheid groot is bij onze sponsoren blijkt uit het feit dat na de degradatie een groot aantal een enorme bereidheid heeft getoond om onze club in deze moeilijke fase op welk gebied dan ook te ondersteunen.

Ook buiten het veld zijn we gelukkig door blijven ontwikkelen en zien we dat we nog steeds een aantrekkelijke club zijn om bij aan te sluiten. Nieuwe bedrijven zijn zich ook dit seizoen aan blijven melden en ook de eerste contracten voor het nieuwe seizoen zijn reeds verlengd. Deze lijn trekken we graag samen met jullie als onze ambassadeurs door in 2020.

Binnen het bestuur van de Excelsior Business Club, beter bekend als de EBC, heeft bestuurlijk een verandering plaatsgevonden. Robert Jan de Rek heeft de voorzittershamer overgedragen aan Sander Dekker. Namens Excelsior willen we Robert Jan bedanken voor zijn inzet en kijken we uit om samen met Sander Dekker verder te bouwen aan de belangrijke rol van de EBC in onze zakelijke propositie.

Met een volle en drukbezochte EBC agenda bleek het eerste Zwart Rood Excelsior Rotterdam Gala een mooie afsluiter van de eerste zakelijke seizoenshelft. Mooie programma’s rond de wieler zesdaagse, het ABN Tennis Tournament en een nieuwe voetbalreis zullen de zakelijke agenda van de tweede seizoenshelft onder andere vorm geven.

Excelsior4All blijft in al haar facetten groeien, is financieel kerngezond en blijft ambitieus. Zo zal het geweldige programma Talentontwikkeling = Topsport zich na het succes bij vrouwen nu ook gaan richten op eenzelfde project voor mannen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook de deelname aan de Bijzondere Eredivisie springt in het oog. Een competitie waarin jongeren met een beperking Excelsior vertegenwoordigen en onderling hun wedstrijden afwerken. In onderling overleg wordt bekeken hoe Excelsior4All een nog grotere bijdrage en ondersteuning kan bieden aan onze club om zo de toegevoegde waarde verder te benadrukken en zal er vooral gekeken worden naar kwaliteit.

Met de teleurstelling van afgelopen jaar, maar met de ambitie die we hebben, waren wij van mening dat we kritisch naar de algehele kwaliteit binnen onze organisatie moesten kijken om onze mooie club klaar te maken voor de toekomst. In samenwerking met Assist4Sport heeft er een onderzoek plaatsgevonden, waarbij de gehele structuur en organisatie onder de loep werd genomen met als doel om onze eigen mensen verder te ontwikkelen en kwaliteit toe te voegen waar nodig.

Voor ik het woord aan onze voorzitter geef, wil al onze vrijwilligers, de kidsclub, de supportersvereniging en Sportclub Excelsior bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en vertrouwen erop dat we juist nu gezamenlijk gaan bouwen aan een nog sterker Excelsior.

Dank zover voor uw aandacht en nu wil ik het woord aan Bob de Lange geven.

Ferry bedankt voor je duidelijke boodschap. Mensen, nogmaals welkom op de Nieuwjaarsreceptie. Ik wil verder ingaan op de financiële ontwikkelingen en onze verdere ambities, met als belangrijk onderdeel de stadionontwikkeling.

De financiële resultaten voor het seizoen 2018-2019 waren goed. We realiseerden een positief resultaat van 118.000 euro. Een sterke verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin een verlies van 799.000 euro werd gemaakt.

Het positieve resultaat werd met name veroorzaakt door de transferopbrengsten van Mike van Duinen. Deze opbrengsten uit de zomer van 2018 schepte destijds een nieuw record voor Excelsior. Dit transferrecord werd mogelijk gemaakt met de steun van spelersfonds II, waardoor er ruimte in de spelersbegrotingen van de voorgaande jaren ontstaan was om de selectie te kunnen versterken.

Spelersfonds II is inmiddels opgevolgd door ons derde spelersfonds. Dit gaf Excelsior ruimte om de selectie te blijven versterken. Het transferrecord van Mike van Duinen werd een jaar later alweer gebroken door de transfer van Jerdy Schouten. Dit transferresultaat valt in het huidige seizoen en geeft een zeer belangrijke basis om ook dit seizoen met een positief resultaat te kunnen afsluiten.

We willen alle deelnemers aan de spelersfondsen van Excelsior bedanken. Door hun steun werd een belangrijke sportieve en financiële impuls aan Excelsior mogelijk.
We hopen deze lijn in de toekomst voort te kunnen voorzetten en het bestaande record van Jerdy weer snel te kunnen verbeteren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel een terugkeer naar de Eredivisie.

Voor een voetbalclub zijn dit soort transferresultaten de financiële kers op de taart, die er niet jaarlijks zullen zijn. Om de ambitie te kunnen invullen om een stabiele middenmoter in de Eredivisie te zijn, heeft de club echter meer en ook structureler financiële slagkracht nodig.

De degradatie van afgelopen jaar heeft een grote negatieve invloed op onze financiële slagkracht. Het budget van het huidige seizoen met verwachte inkomsten van 5,4 miljoen euro staat in schril contrast tot de inkomsten van 7,8 miljoen euro over het seizoen 2018-2019. Een daling van meer dan 30 procent met ongeveer 2,4 miljoen euro.

Deze daling is deels opgevangen door de degradatievergoeding van de KNVB, een aanpassing van met name de voetbal gerelateerde kosten en de lopende aanvullende ondersteuning vanuit het huidige spelersfonds. Maar ook voor dit jaar zullen met name de transferinkomsten van Jerdy Schouten zich vertalen in een, naar verwachting, sluitende begroting.

Excelsior heeft met de huidige jaarlijkse begroting een goede kans om te promoveren. Dit jaar is dit ook het geval en de tweede seizoenshelft zal een hele spannende worden.

Bij een onverhoopt langer verblijf in de Keuken Kampioen Divisie zullen de inkomsten en daarmee ons spelersbudget echter verder onder druk komen te staan. Dit vindt Excelsior zeer onwenselijk, omdat juist een redelijk spelersbudget de basis vormt voor onze kans op terugkeer naar de Eredivisie.

Om een dergelijk scenario voor te zijn, richt Excelsior zich op twee acties:

– Op de korte termijn zoeken we verdere steun bij onze sponsoren om een eventueel langere overbruggingsperiode voor een terugkeer naar de Eredivisie op te kunnen vangen. Een verkenning van deze mogelijkheden voor Excelsior vindt momenteel plaats.
– Op de langere termijn blijven we ons richten op de koers die een aantal jaren geleden al is onderkend. Het ontwikkelen van een derde en stabiele bron van inkomsten. Additionele inkomsten die ons op een niveau kunnen brengen van een stabiele middenmoter in de Eredivisie en bij een onverhoopte degradatie, zoals nu, voor de benodigde buffers kan zorgen om een snelle terugkeer mogelijk te maken.

De toekomstige stadionontwikkeling zal hierin een zeer belangrijke rol spelen.

Begin 2018 zijn verkennende gesprekken tussen gemeente Rotterdam en Excelsior gestart. Er is gesproken over de ambities van de club en de ambities van de gemeente rondom Woudestein. Hierbij hebben we aangegeven dat een dergelijke ontwikkeling niet op zichzelf staat, maar moet passen binnen de omgeving en stakeholders van Woudestein en dat we met elkaar richting kunnen geven aan een gezamenlijke ontwikkeling van dit gebied.

De gemeente heeft hierbij haar ambitie uitgesproken om de Oostelijke entree van de stad te versterken, de groen-recreatieve verbindingen te willen verbeteren en een verder antwoord te willen geven op de woningbouwbehoefte in de stad.

Excelsior heeft de ambitie om met behoud van ons familiaire karakter een stadion te creëren dat de groei van 4400 bezoekers naar ongeveer 6500 bezoekers mogelijk maakt, maar daarnaast meer is dan voetbal alleen. Een stadionontwikkeling met een verbetering van de faciliteiten en ruimtes met als doel het meest vriendelijke en uitnodigende stadion van Nederland te worden, met ruimtes die op niet-wedstrijddagen nog beter voor en door de omgeving van Woudestein gebruikt kunnen worden.

Excelsior wil door middel van de ontwikkeling een nog stabielere rol spelen in haar omgeving met onder andere:
– Topsportfaciliteiten voor de jeugd (voor jongens en meisjes)
– Verdere breedtesport faciliteiten (voor jongens en meisjes) voor haar achterland in Kralingen/Crooswijk en Prinsenland
– Goede faciliteiten voor maatschappelijke programma’s vanuit Excelsior4all
– Een verdere innovatieve invulling van de ruimtes in het stadion, waar de omgeving gebruik van kan maken met een nadruk op sport, bewegen, gezondheid en vitaliteit

De stadionontwikkeling moet ook een belangrijke basis vormen voor de derde pijler van stabiele jaarlijkse additionele inkomsten. Ons doel is dat deze inkomsten komen uit jaarlijkse verhuurinkomsten uit een vastgoedontwikkeling in eigen beheer. verhuurinkomsten van commerciële ruimten en van woningbouw voor bijvoorbeeld studenten en een/twee persoonshuishoudens.

Een ontwikkeling voor en door Excelsior. Zeker niet de makkelijkste weg, maar wel de weg die Excelsior naar de toekomst de grootste continuïteit en inkomsten zal geven. Inkomsten die we juist in tijden zoals nu hard nodig hebben.

Een ontwikkeling in eigen beheer is ook weer onderscheidend en creatief, iets waar Excelsior vanuit het verleden bekend om staat en een groot verschil met overige vergelijkbare stadionontwikkelingen.

Het afgelopen jaar heeft de club in eigen beheer en op eigen kosten een gedegen ontwikkelplan ontwikkeld. Dit onder leiding van Marco Hoogerbrugge. Financiering van dit ontwikkelplan is afgelopen jaar mogelijk gemaakt vanuit Excelsior Capital. Hiermee hebben we zelfstandig en onafhankelijk een plan kunnen ontwikkelen, waarmee op dit moment al toekomstige waarde voor Excelsior gecreëerd is. We zijn de deelnemers aan Excelsior Capital hiervoor bijzonder dankbaar.

Na twee jaar gesprekken voeren over de stadionontwikkeling, niet alleen binnen de club en met de gemeente, maar ook met de stakeholders uit de directe omgeving, wordt het plan het komende kwartaal voorgelegd en afgestemd met de gemeente en de stakeholders van Woudestein. We verwachten het plan snel te kunnen delen en kijken ernaar uit om ons enthousiasme met iedereen te kunnen delen.

Belangrijke stappen die daarna genomen moeten worden zijn: een verder ontwerptraject door de architecten, verdere detaillering van de businesscase, de aanvraag voor de benodigde vergunningen en bestemmingsplan, en een belangrijk financieringstraject dat een ontwikkeling in eigen beheer mogelijk maakt.

Er ligt dus een traject dat nog veel stappen vraagt met de bijbehorende uitdagingen. Afhankelijk van het tempo en progressie die gemaakt wordt, wordt een begin van de realisatie medio 2022 verwacht.

Het eindresultaat van een stadionontwikkeling ‘Voor en Door Excelsior’ is dat we een sterke club met veel stabiliteit en continuïteit realiseren, die in de Eredivisie een voetbaltechnisch budget heeft van een stabiele middenmoter en bij een onverhoopte terugval naar eerste divisie niveau, een buffer heeft die een uiteindelijke terugkeer naar de Eredivisie, zonder externe steun, mogelijk maakt.

Een mooi doel om de komende jaren aan te werken. Met elkaar; gemotiveerde en gedreven mensen betaald of niet-betaald. Allemaal trots om een bijdrage te leveren aan dit mooie Excelsior.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om Theo Timmers, onze penningmeester van het bestuur, te bedanken. Theo heeft aangegeven ons aan het einde van het seizoen te verlaten en heeft een langdurige periode vanuit het bestuur van de businessclub en de SBV achter zich en is een voorbeeld van een gedreven persoon met een Excelsiorhart die veel steun aan de club gegeven heeft. Theo dank daarvoor en we hopen je na het seizoen nog vaak op de tribune en in de business club tegen te komen.

Dank voor jullie aanwezigheid en laten we proosten op een succesvol en mooi 2020 waar onze ambities mogen uitkomen!

Terug naar overzicht